Kup voucher

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Hathor Spa

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.hathorspa.pl/sklep .

1.2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.hathorspa.pl/sklep, prowadzony jest przez:
Hathor Spa przy ul. Legionów Polskich 25e/1, 84-300 Lębork NIP: 841-165-53-91.

1.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, w tym zapisania danych płatnika i danych wysyłkowych. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.

2.2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych danych) dostępnego po uaktywnieniu przycisku „Zarejestruj”, stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych na stronie Sklepu podczas procedury.

2.3. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

2.4. Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, podane są w § 9. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3.2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu,
 • wybór rodzaju dostawy,
 • wybór rodzaju płatności,
 • wybór miejsca wydania rzeczy,
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”.

3.3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

3.4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

3.5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

3.6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

4. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 • Firma Kurierska DPD: czas dostawy 2-3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty

4.3 Zamówienia realizowane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.

4.4 Klient ponosi koszty przesyłek zwróconych do nadawcy z powodu nie podjęcia ich pod adresem wskazanym przez Klienta jako adres dostawy zamówionego Towaru.

5. Ceny i metody płatności

5.1 Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować przy odbiorze lub dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy albo dokonując płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy24.

5.2 Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serwisów płatniczych.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

6.2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1 Zgłoszenie reklamacji przez Klienta musi być dokonane w formie pisemnej pocztą elektroniczną na Adres Korespondencyjny Sprzedawcy, i musi zawierać każdorazowo zawierać będzie następujące dane:

 • nazwę i ilość zakwestionowanych Produktów,
 •  numer serii,
 • datę przydatności do użytku,
 • opis wad,
 • opis okoliczności w jakich zostały stwierdzone.

7.2 Rozstrzygnięcie zgłoszenia reklamacyjnego jakościowego następować będzie w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia do Sprzedawcy w sposób przewidziany powyżej. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego następować będzie wymiana Produktu na pełnowartościowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Koszt ponownej wysyłki Produktu ponosi Sprzedawca. W przypadku, gdy Produkt z reklamacji jakościowej rozpatrzonej pozytywnie nie znajduje się już w ofercie handlowej Sprzedawcy, zostanie wystawiony dokument korygujący i zwrot środków dla Klienta.

8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

8.1 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Hathor Spa przy ul. Legionów Polskich 25e/1, 84-300 Lębork.

8.2 Hathor Spa Przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz prawidłowej realizacji usług.

8.3 Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8.4 Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystania.

8.5 Hathor Spa szanuje prywatność Klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych Klientów Sklepu do celów reklamowych.

8.6 Aby kupić Towar oferowany przez Sklep internetowy należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. Hathor Spa deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę.

8.7 Hathor Spa gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.

8.8 Do prawidłowego funkcjonowania Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

9.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Vouchery

1. Zasady Sprzedaży Voucherów (Pakietów)

1.1. Vouchery (Pakiety) są wydawane w formie zaproszenia zapakowanego w kopertę.

1.2. Vouchery(Pakiety) podarunkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolny zabieg z oferty HathorSpa.

1.3. Vouchery mają formę zaproszenia imiennego na konkretna usługę. Można nabyć również zaproszenia bezimienne na wybrane usługi lub pakiety usług.

1.4. Vouchery(pakiety) można nabyć w salonie HathorSpa. Nabycie Voucherów (Pakietów) w salonie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

1.5. Voucher kwotowy można również zakupić składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej http:/hathorspa.pl/

2. Regulamin Korzystania z Voucherów (Pakietów)

2.1. Vouchery (Pakiety) upoważniają do skorzystania z usług w salonie HathorSpa

2.2. Vouchery są ważne 3 miesiące . Pakiety są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Vouchery(Pakiety) tracą ważność. Istnieje możliwość przedłużenia Voucherów (Pakietów) o 3 miesiące od dnia wygaśnięcia. Przedłużenie Vouchera (Pakietu) kosztuje 50% wartości zabiegu w cenie regularnej.

2.3. Voucher można wykorzystać podczas jednej wizyty, a Pakiety pod czas kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

2.4. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy, po zakupie vouchera o kontakt z recepcją pod nr tel. 799 085 998

2.5. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher lub Pakiet.

2.6. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 3h przed umówioną wizytą, Voucher w całości lub w części ( w przypadku Pakietów – liczba umówionych zabiegów na konkretny termin) uznany zostaje za wykorzystany.

2.7. Voucher (Pakiet) należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

2.8. Vouchery (Pakiety) nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

2.9. Zgodnie z życzeniem, osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać, opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi w ramach Vouchera.

2.10. Płatności Voucherem (Pakietem) nie można łączyć z promocjami i rabatami.

2.11. Vouchery(Pakiety) mogą być przeniesione na inną osobę, w przypadku, gdy osoba będąca posiadaczem Vouchera (Pakietu), nie może go wykorzystać.

2.12. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera, (Pakietu) HathorSpa nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

2.13. Integralną częścią Voucherów (Pakietów) jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji salonu HathorSpa. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.